Thành tích

Hàng năm, Đông Quang luôn nhận được biểu dương, khen thưởng từ các cơ quan ban ngành, đoàn thể cũng như các đối tác, ghi nhận những cột mốc cống hiến trong quá trình hoạt đông:

2008: Được bình chọn Top 500 doanh nghiệp hàng đầu và đứng thứ 2 ngành kéo sợi tại Việt Nam

2010: Đông Quang được công nhận là nhà máy sản xuất sợi chất lượng cao hàng đầu tại Việt Nam, đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008

2014: Công ty Đông Quang vinh dự được bình chọn “Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam – Fast 500” .

2020: Đông Quang đạt chứng chỉ OEKO TEX, đánh dấu bước chuyển mình đi lên những nấc thang chất lượng cao hơn trong ngành kéo sợi.

TỔNG HỢP NHỮNG THÀNH TÍCH ĐÔNG QUANG ĐẶT ĐƯỢC

THANH TÍCH 1

THANH TÍCH 2

THANH TÍCH 3

THANH TÍCH 3

THANH TÍCH 3

THANH TÍCH 3

THANH TÍCH 3

THANH TÍCH 3

THANH TÍCH 3

THANH TÍCH 3

THANH TÍCH 3

THANH TÍCH 3

Thông tin - thành tích 1

Hàng năm, Đông Quang luôn nhận được biểu dương, khen thưởng từ các cơ quan ban ngành, đoàn thể cũng như các đối tác, ghi nhận những cột mốc cống hiến trong quá trình hoạt đông:

2008: Được bình chọn Top 500 doanh nghiệp hàng đầu và đứng thứ 2 ngành kéo sợi tại Việt Nam

2010: Đông Quang được công nhận là nhà máy sản xuất sợi chất lượng cao hàng đầu tại Việt Nam, đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008

2014: Công ty Đông Quang vinh dự được bình chọn “Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam – Fast 500” .

2020: Đông Quang đạt chứng chỉ OEKO TEX, đánh dấu bước chuyển mình đi lên những nấc thang chất lượng cao hơn trong ngành kéo sợi.