Sản phẩm đặc trưng

SẢN PHẨM SỢI

(các sản phẩm về sợi)

 

Xây dựng

(sửa chữa và cho thuê nhà xưởng)

Vải các loại

(các sản phẩm về vải)