Sản phẩm Sợi

Sợi nồi cọc

Chỉ may

Sợi kiểu slub

  Thông tin Sợi nồi cọc

  100% Polyester Ne 20-40, sợi đơn/sợi se, bóng/mờ, không chuốt sáp hoặc có chuốt sáp.
  100% Cotton Ne 16-32, sợi đơn/sợi se, chải thô/chải kỹ, không chuốt sáp/có chuốt sáp.
  TC Ne 20-40, sợi đơn/sợi se, tỷ lệ pha: 65/35; 80/20, chải thô/chải kỹ, không chuốt sáp/có chuốt sáp.
  CVC Ne 20-40, sợi đơn/sợi se, tỷ lệ pha 50/50, 52/48, 60/40, chải thô/chải kỹ, không chuốt sáp/có chuốt sáp.
  Tính năng Thấm mồ hôi,giảm nhiệt, nhẹ nhàng, thoáng mát.
  Đóng gói Đóng bao/thùng tiểu chuẩn.
Hoặc đóng gói theo nhu cầu khách hàng.

  Thông tin Nhóm Chỉ May

  ST 100% PE Ne 16-60, sợi đơn/sợi se, bóng/mờ, ống giấy/ống nhựa, không chuốt sáp.
  Tính năng Sợi thô – không nhuộm.
Dùng làm chỉ khâu, may họa tiết quần kaki, quần jeans,..
  Đóng gói Đóng bao theo tiêu chuẩn.
Hoặc đóng gói theo nhu cầu khách hàng.

 

  Thông tin Nhóm Sợi Kiểu Slub

  100% Polyester Ne 10-32, không chuốt sáp/có chuốt sáp
  100% Cotton Ne 10, không chuốt sáp/có chuốt sáp.
  Polyester/conton Ne 10-20, tỷ lệ pha: 85/15
  Tính năng Tạo hiệu ứng vân sọc cho vải jeans.
  Đóng gói Đóng bao/thùng tiêu chuẩn.
Hoặc đóng gói theo nhu cầu khách hàng.