Liên hệ

Văn phòng Đại diện Công ty CP Dệt Đông Quang

24 Phan Đình Giót, phường 2, Quận Tân Binh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (+84) 28 36 22 02 79

Fax          : (+84) 28 39 97 57 97

Nhà máy Công ty CP Dệt Đông Quang

Cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

Điện thoại: (+84) 272 3 900 166

Fax          : (+84) 272 3 762 911